Ing. Miroslav HORKÝ ředitel, soudní znalec

Ekonomické poradenství v oblasti všeobecného strojírenství, motorová vozidla a autoopravárenství

 • Znalecké posudky pro potřebu:
  • Autoopravárenství
  • Pojistné operace
  • Policie ČR
  • Soudy ČR
  • Daňové operace
  • Bankovní operace
 • Oceňování věcí movitých
 • Právní poradenství v oborech:
  • dopravní nehody
  • dopravní přestupky
  • evidence vozidel

Veškeré zpracované materiály předkládáme dle požadavku klienta v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.